آی بی تور > ویزای شینگن > ریجکت شدن ویزای شینگن
ریجکت شدن ویزای شینگن - آی بی تور

دلایل عمده‌ی رد شدن ویزای شینگن

چه عواملی باعث رد شدن ویزای شنگن شما می‌شود؟ این سوالی است که به ذهن بسیاری از مردم، هنگامی که می‌خواهند برای ویزا درخواست دهند، خطور می‌کند. واقعیت این است که هر زمان که یک ویزای شنگن (و یا هر گونه ویزا) رد می‌شود، در مورد آن درخواست، مورد غیرقابلی وجود دارد. بسیاری از متقاضیان ویزای گیج می‌شوند و نمی‌توانند دقیقاً دلیل امتناع از صدور ویزا خود را درک کنند. به همین دلیل سعی داریم در این مبحث، این موضوع را تاحدی بررسی کنیم. اگر افسر کنسول‌گری موفق نشود همه اطلاعات مورد نیاز خود را از کاندیدای درخواست شینگن دریافت کند، ممکن است یک درخواست ویزا ناموفق به نظر برسد. عدم دریافت چنین اطلاعاتی، افسر کنسول‌گری را از گرفتن تصمیم در خصوص این که آیا نامزد واجد شرایط است یا نه، عاجز می‌سازد. از طرف دیگر گاهی ممکن است کنسول‌گری اطلاعاتی از متقاضی دریافت کند که غیرقابل‌قبول یا فراتر از رویه‌های ثابت انجام کار باشد. گاهی این احتمال وجود دارد که کاندیدا مستعد فعالیت‌های نامشروع و غیرقانونی باشد. در همه موارد ذکر شده، افسر به دنبال رد کردن ویزای متقاضی است.لذا دانستن دلایل رایج برای رد درخواست ویزای شنگن، به شما کمک می‌کند تا از قرارگیری در زمره‌ی افرادی که به مشکل برمی‌خورند، اجتناب کنید.


ریجکت شدن ویزای شینگن - آی بی تور
ریجکت شدن ویزای شینگن - آی بی تور
ریجکت شدن ویزای شینگن - آی بی تور

بررسی برخی از دلایل ریجکت شدن ویزای شنگن

اقدامات جنایی گذشته یا فعلی

شرایط گذشته و حال و هم‌چنین اقدامات متقاضی ویزا در تصمیم نماینده کنسولی در صدور یک ویزای شنگن بسیار موثر و زیاد است. در مواردی ممنوعیت ممکن است رخ دهد که متقاضی تهدیدی برای سیاست عمومی، امنیت داخلی یا ثروت عمومی منطقه شنگن (یعنی تروریسم، سوء مصرف مواد، سوء استفاده از کودکان، اعتیاد و سایر جرایم جدی) محسوب شود.

ریجکت شدن ویزای شینگن - آی بی تور

سند مسافرت دروغین

یک سرنوشت مشترک برای تمام متقاضیانی وجود دارد که تلاش می‌کنند اسناد و مدارک سفر دروغین را به سفارت یا کنسولگری ارائه دهند و سعی کنند هویت خود را جعل کنند، از هویت جعلی استفاده کنند، قطع به یقین ویزای آن‌ها باطل خواهد شد و عواقب گوناگونی نیز در پی خواهد داشت.

ریجکت شدن ویزای شینگن - آی بی تور

عدم ارئه‌ی توضیح کافی برای هدف و شرایط اقامت برنامه ریزی شده

یکی دیگر از انگیزه های اداره کنسولگری برای رد کردن ویزای شنگن شما، عدم توجیه لازم برای اهداف و شرایط سفر و اقامت برنامه ریزی شده است. مواردی مثل :
- عدم ارائه مدارک کاری و حرفه ای که با وضعیت مالی فعلی مطابقت دارد
- عدم وجود درخواست برای مدت‌زمان صدور ویزا مطابق با برنامه مسافرت ارائه شده و حق تعطیلات یا وضعیت درآمد
- عدم توانایی در ارائه اظهارات غیرقابل‌تغییر درباره هدف سفر و اقامت

ریجکت شدن ویزای شینگن - آی بی تور

پاسپورت آسیب دیده

گذرنامه آسیب دیده یکی دیگر از دلایل عدم صدور ویزا می تواند ارائه گذرنامه ای باشد که در شرایط خوب نگهداری نشده است. به خصوص زمانی که صفحات گذرنامه از هم جدا شده باشند و یا اینکه بخشی از آن مفقود شده باشد.

ریجکت شدن ویزای شینگن - آی بی تور

گذرنامه نامعتبر

افسران کنسولی در ارائه ویزا برای گذرنامه هایی که در شرح داده شده انگیزه ای ندارند:
- ارائه ندادن گذرنامه معتبر رای افرادی که بیشتر از ۱۰ سال دارند.
- ارائه سند دیگر به جای گذرنامه معتبر
- ارائه گذرنامه هایی که دو صفحه خالی برای ویزای مختلف ندارند.
- ارائه گذرنامه هایی که در کمتر از سه ماه از اعتبار آن ها باقی مانده اجازه سفر به منطقه شینگن را ندارند.

ریجکت شدن ویزای شینگن - آی بی تور

نداشتن هدف مشخصی از سفر

یکی دیگر از دلایل رد شدن ویزای شینگن عدم ارائه برنامه مناسب از سفر خود در منطقه شینگن است. این موارد عبارتند از :
- قادر نبودن به ارائه بلیط پرواز رزروی برای هر متقاضی که برای سفر های گروهی استفاده می شود.
- قادر نبودن به اثبات رزرو داشتن محل اقامت برای هر شب اقامت در منطقه شینگن
- استفاده از سفارت اشتباه از منطقه شینگن یعنی فردی که نمی تواند به تعیین مقصد اصلی سفر خود در منطقه شینگن کمکی کند.

ریجکت شدن ویزای شینگن - آی بی تور
ریجکت شدن ویزای شینگن - آی بی تور

ریجکت شدن ویزای شینگن - آی بی تور

وضعیت نامطلوب ویزای شینگن

چیز دیگری که می تواند اخذ ویزای شینگن را مختل کند جلوتر بودن تاریخ ویزای شینگن است. این موارد عبارت اند از:
- مالکیت یک گذرنامه دیگر شینگن فعال
- عدم رعایت محدودیت ویزای شینگن به طور مثال زیاد ماندن در منطقه شینگن عدم پیروی از برنامه سفر ارائه شده


متخصص تورهای نمایشگاهی
عدم ارائه مدارک اقامت

عامل دیگری که ممکن است برای اخذ ویزا دردسر ساز شود مشخص نبودن محل استقرار متقاضی در طول سفر خود در خارج از کشور است. این موارد عبارت اند از:
- عدم ارائه مدارک و شواهد یک تور از پیش پرداخت شده
- عدم ارائه دعوت نامه از میزبان یعنی اثبات حمایت
- عدم ارائه مدارک معتبر مبنی بر رزرو هتل

ریجکت شدن ویزای شینگن - آی بی تور

بیمه نامه نامعتبر

از جمله دلایل دیگری که ممکن است منجر به شکست در اخذ ویزای شینگن شود عدم توانایی در ارائه پوشش بیمه مسافرتی مناسب برای مدت زمان اقامت در منطقه شینگن است. چنین مواردی شامل:
- ناتوانی برای نشان دادن یک بیمه مسافرتی که تمام زمان سفر در منطقه شینگن دهد
- عدم توانایی در ارائه بیمه مسافرتی که سیاست معتبر در سراسر منطقه شینگن داشته باشد
- ارائه یک بیمه مسافرتی که کشور مقصد آن را پوشش نمی دهد


ریجکت شدن ویزای شینگن - آی بی تور
تولد غیر قابل قبول یا گواهی ازدواج

عدم توانایی در ارائه گواهی تولد یا ازدواج که توسط سافرت یا کنسولگری پذیرفته شده منجر به شکست در اخذ ویزای شینگن می شود. این موارد عبارت اند از:
- عدم توانایی در ارائه گواهی پدر و مادر کودک
- عدم اثبات گواهی مدنی یعنی ارائه یک سند مذهبی
- عدم ارائه گواهی به زبان غیر انگلیسی ترجمه توسط مترجم مجاز
- عدم ارائه گواهی تایید شده توسط مقامات رسمی (به عنوان مثال وزارت کشور)


ریجکت شدن ویزای شینگن - آی بی تور

عدم اثبات توانایی امرار معاش

در سفر افسر ویزا باید مطمئن شود که فرد می تواند از پس هزینه های سفر خود در مدتی که در کشور مورد نظر اقامت دارد بر بیاید در غیر این صورت با درخواست شما مخالفت خواهد شد. در پی این موضوع موارد زیر شامل:
- عدم ارائه چک مسافرتی معتبر
- نداشتن بودجه کافی در صورت حساب های مالی ارائه شود
- عدم ارائه بیانه ای از حساب جاری خود مانند ارائه اظهارات کارت اعتباری
- عدم ارائه صورت های مالی بیشتر از ۱ ماه در تازیخ صدور آن

ریجکت شدن ویزای شینگن - آی بی تور
نامه مرجع نامعتبر

یکی از دلایل مشهود رد شدن ویزای شینگن ارائه ارائه نامه رسمی از مرجعی خاص است که توسط نویسنده تصدیق نشده باشد. شامل:
- ارائه یک نامه رسمی که مهر و امضای نویسنده نامه نداشته باشد.
- ارائه نامه رسمی که ۳ ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد.
- عدم ارائه یک نامه رسمی در سر برگ اصلی با آدرس شرکت و یا نویسنده آن.

تمامی حقوق این سایت متعلق به آی بی تور